استفان لویتس

مرداد ۶, ۱۳۹۲

استفان لویتس

متخصص امور راهبری بشردوستانه بین المللی و انتقال سازمانی در دوره درگیری و پس ازدرگیری در زمینه بلایای طبیعی و توسعه است. او با سازمان ملل […]