همراهان در ایمپکت ایران

عرصه سوم به همراه بیش از ده سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر در غالب اتحادیه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با عنوان ایمپک ایران فعالیت میکند. ایمپکت ایران از طریق کمپین‌های تبلیغاتی عمومی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بحث‌های سطح بالا در زمینه حقوق بشر تلاش می کند اقدامات ذینفعان را جلب کند و شأن و احترام همه را در ایران تقویت کند.

این اتحادیه همچنین با برگزاری ورک‌شاپ‌های سالانه تلاش می‌کند تا دیگر سازمان‌های مدنی و حقوق بشری ایرانی بتوانند با همگرایی هر چه بیشتر به سمت اهداف خود حرکت کنند.

آخرین پست‌های وب سایت ایمپکت ایران

 • HRC 40: Joint Civil Society Letter in Support of Iran Resolution

  Download PDF The undersigned national, regional and international civil society organizations urge your government to support resolution A/C.3/73/L.42 on the promotion and protection of human rights in the Islamic Republic of Iran, to be tabled during the 40 th session of the Human Rights Council. […]

 • Press Releases

  All press/media releases related to the work of Dr. Javaid Rehman. hr> […]

 • New UN human rights expert on Iran seeks cooperation and dialogue with Government

  GENEVA (6 August 2018) – The new UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javaid Rehman, has reached out to the Iranian Government with a view to seeking its cooperation with his mandate in accordance with Human Rights Council resolution 37/30. “I look forward to constructive engagement […]

 • UN rights experts call on Iran to halt imminent executions of Iranian Kurds

  GENEVA (7 September 2018) – UN human rights experts* have appealed to Iran to halt the imminent executions of Iranian Kurd prisoners Zanyar and Loghman Moradi, amid serious concerns that they did not receive a fair trial and were tortured during pre-trial detention. They also reiterated calls to halt the execution of Mr. Ramin Hossein […]

 • Iran: UN expert says human rights should be at the heart of the response to challenges faced

  NEW YORK (24 October 2018) – Mounting challenges in Iran should be met by a constructive response which places international human rights law at its heart, said Javaid Rehman, the new Special Rapporteur on human rights in Iran. While noting “potentially diverging views, including on the mandate itself”, the Special Rapporteur said he hoped to […]

 • Iran must protect women’s rights advocates – UN experts

  GENEVA (29 November 2018) – UN human rights experts* have called on Iran to guarantee the rights of human rights defenders and lawyers who have been jailed for publicly supporting protests against the mandatory wearing of the hijab in Iran. “We urge the Government to immediately release all those who have been imprisoned for promoting and protecting […]