همراهان در ایمپکت ایران

عرصه سوم به همراه بیش از ده سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر در غالب اتحادیه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با عنوان ایمپک ایران فعالیت میکند. ایمپکت ایران از طریق کمپین‌های تبلیغاتی عمومی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بحث‌های سطح بالا در زمینه حقوق بشر تلاش می کند اقدامات ذینفعان را جلب کند و شأن و احترام همه را در ایران تقویت کند.

این اتحادیه همچنین با برگزاری ورک‌شاپ‌های سالانه تلاش می‌کند تا دیگر سازمان‌های مدنی و حقوق بشری ایرانی بتوانند با همگرایی هر چه بیشتر به سمت اهداف خود حرکت کنند.

آخرین پست‌های وب سایت ایمپکت ایران

 • Special Procedures

  View all special procedures including special rapporteurs and working groups. hr> […]

 • Human Rights Council Resolutions

  View the resolutions on the situation of human rights in Iran passed by the Human Rights Council. hr> […]

 • Secretary-General Reports (HRC)

  View the reports on the situation of human rights in Iran submitted by the UN Secretary-General. hr> […]

 • UPR Mid-Term Report — ۲۰۱۵-۲۰۱۶

  Part 1 | Part 2Read the mid-term report for the Universal Periodic Review submitted by the government of Iran. hr> […]

 • Reports

  Reports presented by Dr. Ahmed Shaheed addressing the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. hr> […]

 • Reports

  Reports presented by Asma Jahangir addressing the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. hr> […]