دوره سوم

محمد محمدی گیلانی به دلیل تصدی سمت ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان استعفا داد و محمود شاهرودی به جای وی از سوی رهبر منصوب شد.

اکتبر 31, 2019

استعفای محمدی گیلانی از شورا

محمد محمدی گیلانی به دلیل تصدی سمت ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان استعفا داد و محمود شاهرودی به جای وی از سوی رهبر منصوب […]
اکتبر 31, 2019

استعفای سید رضا زواره‌ای از شورا

رضا زواره ای عضو حقوقدان شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری استعفا داد و قوه قضائیه اسماعیل فردوسی پور و علی آراد را به […]
اکتبر 31, 2019

رد صلاحیت ۲۳۴ نامزد ریاست جمهوری۷

در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.علی […]
اکتبر 31, 2019

اولین تفسیر از اصل ۵۵ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را اعلام کرد.«اصل پنجاه و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ اعتباراتي‌ است‌ كه‌ در بودجه‌ كل‌ […]
اکتبر 31, 2019

اختلافات درونی اعضای شورا

اختلاف نظر شدید محمود هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان با سایر اعضای این شورا به دلیل دخالت بی حد و حصر در فرایند اجرا و […]
اکتبر 31, 2019

درخواست عجیب دو عضو شورا

احمد و محمدرضا علیزاده دو تن از فقهای شورای نگهبان به عنوان حامیان تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (بیش از دو دوره) از وی خواستند اقدامات […]
اکتبر 31, 2019

معرفی حقوقدانان جدید به شورا

قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و احمد علیزاده، حسن […]