همکاران

مهر ۲۰, ۱۳۹۱

کامران اشتری

 فعال حقوق بشر، مدیر اجرایی عرصه سوم و یکی از اعضای موسس عرصه سوم و بنیاد اتحاد برای ایران است. او در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۱

توری اگرمن

نویسنده، سردبیر تارنمای انگلیسی و طراح برنامه های عرصه سوم است. او اخیرا تجارب سازمانهای موفق جامعه مدنی در سطح جهان را گرد آوری کرده است. […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۱

محمدرضا سرداری

 روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی و حقوق سازمانهای جامعه مدنی است. وی از سال ۱۳۷۵ در تعدادی از روزنامه ها و وب سایتهای فارسی از […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۰

النا کاوانی

هماهنگ کننده پروژه های آموزشی و امور اداری و اجرایی عرصه سوم است. وی پیشتر فعالیت و مطالعاتی در زمینه مسائل ایران، فلسطین و اسرائیل داشته […]