شیرین عبادی: خفقان گرفتن فعالان حقوق بشر مشکل ایران را حل نمی کند