همراهان در ایمپکت ایران

عرصه سوم به همراه بیش از ده سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر در غالب اتحادیه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با عنوان ایمپک ایران فعالیت میکند. ایمپکت ایران از طریق کمپین‌های تبلیغاتی عمومی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بحث‌های سطح بالا در زمینه حقوق بشر تلاش می کند اقدامات ذینفعان را جلب کند و شأن و احترام همه را در ایران تقویت کند.

این اتحادیه همچنین با برگزاری ورک‌شاپ‌های سالانه تلاش می‌کند تا دیگر سازمان‌های مدنی و حقوق بشری ایرانی بتوانند با همگرایی هر چه بیشتر به سمت اهداف خود حرکت کنند.

آخرین پست‌های وب سایت ایمپکت ایران

 • Reports

  Reports presented by Dr. Ahmed Shaheed addressing the situation of human rights in the Islamic Republic in Iran. hr> […]

 • Reports

  Reports presented by Asma Jahangir addressing the situation of human rights in the Islamic Republic in Iran. hr> […]

 • Press Releases

  All press/media releases related to the work of Dr. Ahmed Shaheed. hr> […]

 • Press Releases

  Press releases written by or signed onto by Asma Jahangir on urgent human rights developments in Iran. hr> […]

 • Replies from Iran

  All replies and comments made by the Islamic Republic of Iran in reference to the work of Dr. Ahmed Shaheed. hr> […]

 • Replies from Iran

  All replies and comments made by the Islamic Republic of Iran in reference to the work of Asma Jahangir. hr> […]